W branży budowlanej działamy nieprzerwanie od roku 1993.

mgr inż. Andrzej Długokęcki

Projektant wiodący. Inspektor nadzoru.

Z branżą budowlaną związany nieprzerwanie od roku 1979. 

Tytuł magistra inżyniera budownictwa zdobyty na Politechnice Gdańskiej.
Od ponad 30 lat w branży budowlanej pełni funkcję zarówno kierownika budowy oraz inspektora nadzoru, jak i projektanta.

Specjalizacja: konstrukcje żelbetowe, konstrukcje stalowe, konstrukcje drewniane.

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w odniesieniu do konstrukcji oraz architektury obiektu w ograniczonym zakresie.
Uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej.

mgr inż. Przemysław Długokęcki

Projektant. Inspektor nadzoru. 

Entuzjasta budownictwa energooszczędnego i zrównoważonego. Ekspert w dziedzinie domów modułowych i prefabrykowanych.

Doświadczenie zbierane od ponad 10 lat w branży budowlanej zarówno w roli projektanta, jak i od strony wykonawczej, w roli kierownika budowy oraz inspektora nadzoru. 

Brał udział przy realizacjach budowlanych mieszkalnych, handlowych, przemysłowych, militarnych.

Specjalizacja: sieci i instalacje sanitarne. Efektywność energetyczna budynków (świadectwa charakterystyki energetycznej, audyt energetyczny)

Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń.
Uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej.