Rok założenia 1993.

mgr inż. Andrzej Długokęcki

Właściciel. Projektant. Inspektor nadzoru.
Z branżą budowlaną związany od roku 1979.
Tytuł magistra inżyniera budownictwa zdobyty na Politechnice Gdańskiej. 
Specjalizuję się w konstrukcjach stalowych, drewnianych i żelbetowych.

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w odniesieniu do konstrukcji oraz architektury obiektu w ograniczonym zakresie.
Uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej.