termomodernizacja

Świadectwo charakterystyki energetycznej – nowe zasady

Co to jest świadectwo energetyczne?

Świadectwo energetyczne budynku to dokument, który określa roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną EP i
energię końcową EK w przeliczeniu na 1 m2 ogrzewanej powierzchni budynku. Wartość wyrażona jest w kWh/m2/rok. Dla użytkownika istotna jest wartość energii końcowej, gdyż to ona określa faktyczne zużycie energii. 

Energia pierwotna zależy od źródła ciepła i „faworyzować” będzie źródła energii nieodnowialnej, takie jak biomasa, czy energia słoneczna.

Nie należy mylić świadectwa charakterystyki energetycznej budynku z audytem energetycznym, który wynika z
odmiennych aktów prawnych i jest tworzony na potrzeby termomodernizacji budynku.

 Kto musi posiadać takie świadectwo?

Obowiązek sporządzenia świadectw energetycznych budynków wynika z przepisów unijnych (dyrektywa 2002/91/WE z dnia 16 grudnia 2002 r.)

W ostatnich latach obowiązek sporządzenia Świadectwa Energetycznego dotyczył tylko budynków podlegających sprzedaży, bądź
najmowi. Zgodnie z nowymi przepisami, które weszły w życie w roku 2023, obowiązek sporządzenia świadectwa energetycznego będzie obowiązywał dla wszystkich budynków, również tych wybudowanych przed 2009 rokiem i domów jednorodzinnych.

 Najważniejsze zmiany wprowadzone nowelizacją ustawy o charakterystyce energetycznej budynków to:
 – obligatoryjne świadectwo charakterystyki energetycznej dla inwestorów indywidualnych. Kopia świadectwa będzie musiała być dołączona do zawiadomienia o ukończeniu budowy lub wniosku o pozwolenie na użytkowanie. 
– obligatoryjne świadectwo charakterystyki energetycznej dla budynków wybudowanych przed 2009 rokiem. Jeśli budynek taki przejdzie modernizację, konieczne będzie uzyskanie świadectwa charakterystyki energetycznej.

Dlaczego warto sporządzić świadectwo energetyczne?

Przede wszystkim jako nabywca/najemca lokalu lub domu masz prawo  żądać od Sprzedawcy/Wynajmującego dostarczenia Świadectwa i może to być warunek sporządzenia aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości lub umowy najmu. (art. 8 ust. 3 Ustawy o Charakterystyce Energetycznej Budynków, Dz.U. nr 1589 poz. 35).

Wartości wynikowe w Świadectwie Energetycznym stanowią jednoznaczny wskaźnik stanu technicznego nieruchomości i energooszczędności wyposażenia technicznego budynku. Wartość (Ek – energia końcowa wyrażona w kWh/m2/rok, czyli w ilość energii zużywana przez budynek w ciągu roku w przeliczeniu na 1m2 powierzchni ogrzewanej budynku). Pozwala to określić roczne koszty eksploatacyjne na ogrzewanie, wentylację, podgrzanie ciepłej wody użytkowej. 

Opcjonalnie Świadectwo Energetyczne poinformuje
też o zużyciu energii na potrzeby klimatyzacji (chłodzenia) oraz oświetlenia
wbudowanego.

 Główny benefit tego dokumentu?

Podstawową i najważniejszą kwestią jest możliwość jednoznacznego określenia energochłonności obiektu. Dzięki temu Nabywca lub Najemca lokalu/budynku może poznać koszty eksploatacji budynku. W ostatnim czasie ceny nośników energii ulegają mocnym wahaniom – więc takie informacje są niezwykle istotne.

Przykładowo: Wysokie koszty eksploatacyjne mogą być istotnym
argumentem do negocjacji ceny nieruchomości.

Ogólnodostępność Świadectw Energetycznych oraz zwiększenie świadomości Inwestorów z pewnością wpłynie na zróżnicowanie cen nieruchomości zależnie od energochłonności instalacji, automatyki budynkowej ograniczającej zużycie energii, czy też systemów opartych na energooszczędnych odnawialnych źródłach energii.

 Ile kosztuje sporządzenie świadectwa?

Wycena wykonania Świadectwa Charakterystyki Energetycznej dokonywana jest indywidualnie dla każdego obiektu. W ramach usługi wykonujemy:

– wizję lokalną

– niezbędne obliczenia na podstawie wywiadu z
Użytkownikiem i dokumentacji projektowej/powykonawczej budynku/lokalu

– wykonanie świadectwa charakterystyki
energetycznej i umieszczenie go w Centralnym Rejestrze Charakterystyki
Energetycznej Budynków

*w przypadku braku dokumentacji technicznej obiektu niezbędne będzie dokonanie inwentaryzacji obiektu i/lub dokonanie odkrywek przegród budowlanych oraz badania kamerą termowizyjną.

Masz pytania?
Potrzebujesz wykonać świadectwo energetyczne, audyt energetyczny lub planujesz termomodernizację budynku?

Odezwij się do Nas po więcej szczegółów.