projekt domu szczytno

Bezpieczna eksploatacja domu w 8 krokach.

1.    Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa dot. instalacji elektrycznej 
Nie korzystaj z suszarki, czy podłączonego do ładowarki telefonu w wannie pełnej wody! 
Unikaj korzystania z uszkodzonych lub przeciążonych urządzeń. Nie używaj urządzeń z uszkodzoną obudową, przewodem czy wtyczką. Nie ingeruj w instalację elektryczną, jeśli nie posiadasz wymagane wiedzy i uprawnień. 

2.    Kontroluj czy systemy grzewcze, wentylacyjne i klimatyzacyjne są sprawne.
Regularnie przeprowadzaj przeglądy techniczne i konserwację instalacji i urządzeń. Wymieniaj niezbędne elementy eksploatacyjne np. filtry. Wszelkie naprawy wykonuj niezwłocznie – niesprawne urządzenia pobierać będą więcej energii elektrycznej. Brak terminowych serwisów instalacji grzewczych, wentylacyjnych czy klimatyzacyjnych często skraca ich żywotność oraz może wpłynąć na zakwestionowanie ich gwarancji! 

3.    Wykonuj regularne kontrole instalacji gazowej.
Przy okazji kontroli należy sprawdzić, czy nie ma wycieków gazu. Gdy Twój dom wyposażony jest w instalację gazową, warto zamontować czujnik (detektor) gazu. Miejsce jego montażu zależeć będzie od rodzaju gazu – tj. od jego gęstości względem gęstości powietrza. Czujnik gazu ciekłego (propan-butan) powinien być montowany przy posadzce, gdyż gaz ten jest cięższy od powietrza. Z kolei najpopularniejszy, metan, jest od powietrza lżejszy, więc czujnik montujemy pod sufitem. Zadbaj o regularną kalibrację detektora, by wartości które wskazuje odzwierciedlały rzeczywiste parametry

4.    Utrzymuj dom w czystości i porządku.
Dotyczy to zarówno terenu wokół posesji, jak i jego elementów, jak dach, czy rynny. Pamiętaj o kratkach wentylacyjnych i kominach. Kratki potrafią „zarosnąć” uniemożliwiając przepływ powietrza, a w kominach ptaki potrafią założyć gniazda.

5.    Stosuj się do zasad ochrony przeciwpożarowej.
Zachowuj ostrożność podczas palenia, stosuj zalecenia producenta dotyczące użytkowania sprzętu elektrycznego. Szczególną ostrożność zachowaj, jeśli używasz kominka. W pobliżu paleniska unikaj materiałów łatwopalnych. Zadbaj o właściwą wentylację i dokonuj regularnych przeglądów kominiarskich.

6.    Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa przy materiałach wybuchowych i łatwopalnych, takich jak gaz (propan-butan, metan), czy olej opałowy. Jeśli masz wątpliwości w tej kwestii, to nie lekceważ ich – skonsultuj je np. z miejscowym oddziałem straży pożarnej.

7.    Utrzymuj dom w dobrym stanie technicznym. 
Na bieżąco dokonuj napraw izolacji – zarówno termicznej, jak i przeciwwilgociowej. Nie lekceważ oznak przecieków. Pomyśl nad badaniem kamerą termowizyjną, która pokaże zarówno niechciane mostki termiczne, przecieki dachu, jak i nieszczelności stolarki okiennej czy drzwiowej. Przełoży się to na realne oszczędności.

8.    Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa podczas prac remontowych.
Stosuj się do instrukcji montażu urządzeń i zachowuj ostrożność podczas wykonywania napraw i prac remontowych czy budowy domu. Prace niebezpieczne, np. prace na wysokości warto zlecić profesjonalnej firmie. Jeśli chcemy wykonać je samodzielnie koniecznie przestrzegajmy zasad BHP i stosujmy środki ochrony indywidualnej takie jak: kask, szelki bezpieczeństwa, certyfikowane uprzęże czy amortyzatory. Pamiętaj, że sprzęt BHP ma datę ważności, a po zadziałaniu najczęściej nadaje się do wymiany.

PAMIĘTAJ!
Utrzymanie dom w dobrym stanie technicznym i wykonywanie regularnych przeglądów instalacji gazowej, czy instalacji wentylacyjnej jest w wielu aspektach wymagane prawem. Przy powstaniu szkody i braku protokołu z wykonanego obowiązkowego przeglądu Ubezpieczyciel może zakwestionować wypłatę środków z tytułu ubezpieczenia.