termowizja szczytno mazury

Badanie termowizyjne domu

Rosnące ceny nośników energii oraz zmiana regulacji prawnych w odniesieniu do energochłonności budynków spowodowała, że z roku na rok przybywa termomodernizacji budynków. Termomodernizacja budynku to proces, w którym wykorzystuje się odpowiednie technologie i materiały do poprawy efektywności energetycznej budynku. Wpływa to też korzystnie na komfort cieplny budynku. Proces ten obejmuje zazwyczaj zmiany konstrukcyjne, takie jak wymiana okien i drzwi, izolacja ścian i dachów, wymiana systemów grzewczych, wentylacji i klimatyzacji oraz modernizacja systemu oświetlenia. Termomodernizacja domu zaczyna się od przeprowadzenia audytu energetycznego. Audyt energetyczny to szczegółowe badanie, które polega na ocenie stanu technicznego budynku w zakresie zużycia energii, jej jakości i możliwości zmniejszenia zużycia energii poprzez modernizację. Przy dokładnym określenie słabych punktów budynku wyjątkowo pomocne jest badanie termowizyjne.

 Badanie kamerą termowizyjną staje się coraz bardziej popularne wśród inżynierów budownictwa, konserwatorów i innych specjalistów w dziedzinie budownictwa. Systemy termowizyjne wykorzystują technologię podczerwieni, aby wykrywać zmiany temperatury na powierzchniach obiektów i materiałów. Systemy termowizyjne umożliwiają wykrywanie różnic temperatury powyżej 0,5°C, co oznacza, że mogą one wykrywać mikroskopijne zmiany temperatury na różnych powierzchniach, które są niewidoczne gołym okiem. Badania termowizyjne są nieinwazyjne, bezpieczne i stosunkowo niedrogie.

Gdzie w budownictwie wykorzystuje się termowizję ?

·       wykrywanie mostków cieplnych – pozwoli to na ocenę dokładności prac przy budowie domu oraz wyraźnie zwiększy energooszczędność budynku.

·       wykrywanie przecieków dachu – zawilgocona izolacja dachu spowoduje powstanie w tym miejscu mostka cieplnego.
Izolacyjność mokrej wełny mineralnej drastycznie spada względem wełny suchej.

·       wykrywanie nieszczelności budynku – np. w miejscach montażu okien i drzwi

·       wykrywanie nieszczelności rurociągów – badanie pozwoli na lokalizację uszkodzenia rury w posadzce bez
rozkuwania całej podłogi.

·       wykrywanie uszkodzeń izolacji i przewodów elektrycznych

·       wykrywanie niepoprawnie działających (przegrzewających się) urządzeń elektrycznych

·       ocena poprawności działania instalacji centralnego ogrzewania i klimatyzacji. Przykładowo badanie termowizyjne pokaże czy instalacja ogrzewania podłogowego działa prawidłowo i nie występują martwe strefy. Badanie to ukaże też zapowietrzone grzejniki. 

W trakcie badania termowizyjnego wykorzystujemy kamerę termowizyjną do skanowania ścian, okien, dachów, systemów grzewczych i innych elementów budynku. Zdjęcia termowizyjne wykonane w trakcie badania pomagają wykryć miejsca nasilonej ucieczki ciepła. Samo badanie może być wykonywane zarówno od wewnątrz, jak i od zewnątrz budynku.

Wartościowe dane można uzyskać wyłącznie jeśli występuje wyraźna różnica temperatur między temperaturą wewnątrz budynku, a temperaturą otoczenia. Informacje mogą następnie być wykorzystane do oceny stanu budynku, instalacji czy wykonania audytu energetycznego.

Coraz częściej badanie termowizyjne wykorzystywane jest przy odbiorach lokali od Dewelopera. 

W zakresie usterek, znacznie lepiej wypadają domy prefabrykowane i domy modułowe. Zarówno budynki prefabrykowane betonowe, jak i domy prefabrykowane szkieletowe wykonane w technologii energooszczędnej będą gwarantowały niskie koszty eksploatacyjne.

Pamiętajmy, że często izolacja termiczna w budynku traci swoją funkcję z czasem – przykładowo wełna mocowana między krokwiami może osiąść, generując w ten sposób mostki cieplne.