termowizja szczytno mazury

Badanie termowizyjne domu

Rosnące ceny nośników energii oraz zmiana regulacji prawnych w odniesieniu do energochłonności budynków spowodowała, że z roku na rok przybywa termomodernizacji budynków. Termomodernizacja budynku to proces, w którym wykorzystuje się odpowiednie technologie i materiały do poprawy efektywności energetycznej budynku. Wpływa to też korzystnie na komfort cieplny budynku. Proces ten obejmuje zazwyczaj zmiany konstrukcyjne, takie jak wymiana okien i drzwi, izolacja ścian i dachów, wymiana systemów grzewczych, wentylacji i klimatyzacji oraz modernizacja systemu oświetlenia. Termomodernizacja domu zaczyna się od przeprowadzenia audytu energetycznego. Audyt energetyczny to szczegółowe badanie, które polega na ocenie stanu technicznego budynku w zakresie zużycia energii, jej jakości i możliwości zmniejszenia zużycia energii poprzez modernizację. Przy dokładnym określenie słabych punktów budynku wyjątkowo pomocne jest badanie termowizyjne.

 Badanie kamerą termowizyjną staje się coraz bardziej popularne wśród inżynierów budownictwa, konserwatorów i innych specjalistów w dziedzinie budownictwa. Systemy termowizyjne wykorzystują technologię podczerwieni, aby wykrywać zmiany temperatury na powierzchniach obiektów i materiałów. Systemy termowizyjne umożliwiają wykrywanie różnic temperatury powyżej 0,5°C, co oznacza, że mogą one wykrywać mikroskopijne zmiany temperatury na różnych powierzchniach, które są niewidoczne gołym okiem. Badania termowizyjne są nieinwazyjne, bezpieczne i stosunkowo niedrogie.

Gdzie w budownictwie wykorzystuje się termowizję ?

·       wykrywanie mostków cieplnych – pozwoli to na ocenę dokładności prac przy budowie domu.

·       wykrywanie przecieków dachu – zawilgocona izolacja dachu spowoduje powstanie w tym miejscu mostka cieplnego.
Izolacyjność mokrej wełny mineralnej drastycznie spada względem wełny suchej.

·       wykrywanie nieszczelności budynku – np. w miejscach montażu okien i drzwi

·       wykrywanie nieszczelności rurociągów – badanie pozwoli na lokalizację uszkodzenia rury w posadzce bez
rozkuwania całej podłogi.

·       wykrywanie uszkodzeń izolacji i przewodów elektrycznych

·       wykrywanie niepoprawnie działających (przegrzewających się) urządzeń elektrycznych

·       ocena poprawności działania instalacji centralnego ogrzewania i klimatyzacji. Przykładowo badanie termowizyjne pokaże czy instalacja ogrzewania podłogowego działa prawidłowo i nie występują martwe strefy. Badanie to ukaże też zapowietrzone grzejniki. 

W trakcie badania termowizyjnego wykorzystujemy kamerę termowizyjną do skanowania ścian, okien, dachów, systemów grzewczych i innych elementów budynku. Zdjęcia termowizyjne wykonane w trakcie badania pomagają wykryć miejsca nasilonej ucieczki ciepła. Samo badanie może być wykonywane zarówno od wewnątrz, jak i od zewnątrz budynku.

Wartościowe dane można uzyskać wyłącznie jeśli występuje wyraźna różnica temperatur między temperaturą wewnątrz budynku, a temperaturą otoczenia. Informacje mogą następnie być wykorzystane do oceny stanu budynku, instalacji czy wykonania audytu energetycznego.

Coraz częściej badanie termowizyjne wykorzystywane jest przy odbiorach lokali od Dewelopera. 

Pamiętajmy, że często izolacja termiczna w budynku traci swoją funkcję z czasem – przykładowo wełna mocowana między krokwiami może osiąść, generując w ten sposób mostki cieplne.