komfort projekt domu

6 czynników komfortu termicznego

Komfort cieplny to kluczowy parametr, jeśli chcemy czuć się dobrze wewnątrz budynku.
Można go zdefiniować jako stan, w którym człowiek czuje, że jego organizm znajduje się w stanie zrównoważonego bilansu cieplnego, tzn. nie odczuwa uczucia gorąca, ani zimna, ani np. przeciągów.

1) Komfort cieplny zależeć będzie od temperatury – zarówno temperatury powietrza w pomieszczeniu, jak i temperatury otaczających nas przegród.

Komfortowa temperatura zimą będzie znajdowała się w zakresie 20-23 stopnie Celsjusza. Z kolei latem, ze względu na lżejsze i cieńsze ubrania zakres ten będzie wynosił 24-28st. C. Stąd ważne jest zarówno, by zimą i pozwalało na swobodną regulację temperatury wewnątrz budynku, jak i to, by przegrody budynku były dobrze zaizolowane, bez występowania mostków termicznych. Stąd warto pomyśleć nad badaniem kamerą termowizyjną.

Różnica temperatur na wysokości głowy i stóp – różnica tych dwóch nie powinna być zbyt wysoka. Optymalnie, gdy na poziomie głowy temperatura jest minimalnie niższa niż na poziomie stóp -> stąd ogrzewanie podłogowe gwarantuje warunki bliskie tym idealnym.

Badania wpływu temperatury powietrza i temperatury otaczających nas przegród wykazały, że odczucie temperatury przez człowieka odpowiada w przybliżeniu wartości średniej z obu tych temperatur. Duże różnice między temperaturą powietrza, a temperaturą promieniowania generują u człowieka dyskomfort – NAWET przy wystarczająco wysokiej temperaturze powietrza. Jako szczególnie nieprzyjemne odbierane są zimne powierzchnie ścian i okien.

2) Niezwykle ważnym parametrem jest prędkość ruchu powietrza. Wymiana powietrza na zasadzie przewietrzania budynku, generując przeciągi, niestety według badań znacząco wpływa na poczucie dyskomfortu wśród większości badanych. Należy dążyć do jak najniższej prędkości (poniżej 0,2 m/s) przepływu powietrza wewnątrz budynku.
Rozwiązaniem jest wentylacja mechaniczna, potocznie nazywana obecnie rekuperacją, która gdy prawidłowo zaprojektowana zapewnia dostarczenie świeżego powietrza przez cały rok bez odczucia przeciągu.

3) Wilgotność powietrza, z kolei, rozumiana jako wilgotność względna, jest parametrem wpływającym na nasze zdrowie, co ma niebagatelne znaczenie, w kontekście funkcjonowania w budynkach, w których obecnie spędzamy blisko 90% życia.

Badania pokazują, że poziom wilgotności względnej w pomieszczeniu między 40-60% RH (RH – relative humidity – wilgotność względna) “zwalcza” drobnoustroje grypowe przenoszone drogą powietrzną. Ten idealny zakres poziomu wilgotności skraca czas, w którym grypa przenoszona drogą powietrzną pozostaje zakaźna. Dlatego ważne, by latem mieć możliwość powietrze wewnętrzne osuszać (np. za pomocą klimatyzacji) , a zimą dbać o jego niewysuszanie.