projekt-domu-szczytno

Dom pasywny – kluczowe wymagania

Według powszechnie przyjętych prawideł za pasywny uznać można taki dom, którego roczne zapotrzebowanie na energię do ogrzewania nie przekracza 15 kWh/m2/rok. Dla porównania przeciętny dom jednorodzinny z początku lat 2000 miał zapotrzebowanie na poziomie nawet 10-krotnie wyższym. Stąd widać jak niski jest to parametr, a żeby go uzyskać niezbędne a na pewno wskazane jest spełnienie kilku podstawowych parametrów:

1)      Parametry przegród zewnętrznych  – a dokładniej odpowiednio niski wskaźnik przenikania ciepła dla przegród zewnętrznych, tj. m.in. dla ścian zewnętrznych, dachu, podłogi na gruncie. Chcąc uzyskać tak wyśrubowane parametry zużycia energii niezbędne jest wykluczenie wszelkich mostków termicznych, a więc szczególną uwagę trzeba przyłożyć zarówno do właściwego zaprojektowania pojedynczych przegród, jak również do miejsc ich połączeń– np. punktów styku izolacji termicznej ścian zewnętrznych z izolacją termiczną dachu oraz kontroli jakości prac na budowie.

2)      Szczelność powietrzna budynku – wyrażana jako parametr n50, który określa liczbę wymian powietrza na godzinę przy różnicy ciśnienia 50 Pa. W budynkach pasywnych wartość tego współczynnika powinna być mniejsza niż 0,6 1/h. W wielu krajach europejskich (np. w Niemczech) badanie szczelności budynku jest obligatoryjne. W Polsce zyskuje ono dopiero na popularności, a ma na celu wyeliminowanie nieszczelności powstałych na etapie wykonawstwa i/lub w trakcie eksploatacji budynku. Najczęściej nieszczelności te występują w miejscach przepustów instalacyjnych, na połączeniach ścian szczytowych z dachem oraz wokół okien i drzwi.

3)      Odzysk energii – W zakresie odzysku energii mówimy przede wszystkich o wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Przewagę będą miały urządzenia z odzyskiem ciepła i wilgoci, co pozwoli na mniejsze wysuszanie powietrza w okresie grzewczym. Warto rozważyć montaż gruntowego wymiennika ciepła, który zależnie od rodzaju konstrukcji może pełnić również funkcję osuszania/nawilżania powietrza nawiewanego.

4)      Nowoczesne systemy grzewcze –  z racji wyjątkowo niskiego zużycia energii przez budynek zdarza się, że udaje się zupełnie pominąć konwencjonalne źródła ciepła na rzecz np. elektrycznego ogrzewania płaszczyznowego. Doboru odpowiednich systemów grzewczo-klimatyzacyjnych oraz wentylacji dokonujemy jednak zawsze w oparciu o oczekiwania Inwestora i zależy on od szeregu dodatkowych czynników.

5)      Odpowiednia kształt budynku – przyjmuje się, że współczynnik kształtu budynku A/V określający stosunek pola powierzchni przegród zewnętrznych do kubatury części ogrzewanej budynku – czyli współczynnik określający zwartość budynku powinien wahać się od 0,75 do 1,25. W praktyce oznacza to, że unikać powinno się konstrukcji o złożonym kształcie na rzecz zwartej, prostej konstrukcji zbliżonej do sześcianu.

6)      Usytuowanie budynku – niezwykle istotne jest rozmieszczenie dużych przeszkleń od strony południowej, co pozwoli na pokrycie strat ciepła w okresach przejściowych przez promieniowanie słoneczne. Po więcej informacji odsyłamy do artykułu, w którym szczegółowo opisaliśmy czym kierować się przy usytuowaniu domu na działceu