fotowoltaika pompa ciepla

Fotowoltaika i pompa ciepła – analiza opłacalności na przykładzie domu na Mazurach

Poniżej skrócona wersja jednej z wielu wykonanych przez nas analiz optymalizacyjno-porównawczych. Poniższa analiza wykonana była w celu weryfikacji opłacalności montażu paneli fotowoltaicznych na nowoprojektowanym budynku jednorodzinnym na Mazurach.

W ramach analizy dokonaliśmy porównania kosztów ogrzewania budynku pompą ciepła typu powietrze/woda w 2 sytuacjach.

  1. Energia elektryczna pochodzi z sieci elektroenergetycznej (wariant projektowany)
  2. Energia elektryczna do zasilania pompy ciepła w całości z fotowoltaiki (wariant alternatywny)

 Dane wyjściowe i założenia:

     Lokalizacja budynku: woj. warmińsko-mazurskie, powiat Szczytno – IV strefa klimatyczna

     Powierzchnia podłogi: 167,35m2

     Koszt energii elektrycznej: 0,9 zł/kWh

     Koszt instalacji fotowoltaicznej o mocy 6kWp: 35 000zł netto

     Koszt instalacji c.o. opartej na pompie ciepła typu powietrze/woda o mocy znamionowej 7kW z ogrzewaniem płaszczyznowym podłogowym – parametr zasilania 35st. C – 45 000zł

     Wentylacja: mechaniczna nawiewno-wywiewna o strumieniach Vnawiewu = Vwywiewu=250m3/h; sprawność temperaturowa odzysku ciepła na poziomie 70%

Wyniki obliczeń zużycia energii

fotowoltaika-oplacalnosc
Analizowany budynek w ciągu roku zużyje:

      1672,96 kWh energii elektrycznej na potrzeby ogrzewania i wentylacji

      2307,23 kWh energii elektrycznej na potrzeby podgrzania ciepłej wody użytkowej,

     Sumarycznie w ciągu roku: 3980,19 kWh energii elektrycznej

 Należy mieć na uwadze, że szczyt produkcji energii elektrycznej przez panele fotowoltaiczne w Polsce przypada na okres letni. Wtedy zapotrzebowanie na energię elektryczną na potrzeby ogrzewania i wentylacji znacząco spada. 

 

fotowoltaika-produkcja

Biorąc jednak pod uwagę, że coraz częściej pompy ciepła wykorzystywane są również do chłodzenia w lecie, a coraz większą popularność zyskują  magazyny energii -> w ramach uproszczenia przyjęliśmy, że instalacja fotowoltaiczna o mocy 6kWp pokryje w całości powyższe zapotrzebowanie na energię na potrzeby ogrzewania, wentylacji i podgrzewu c.w.u.

Poniżej analiza kosztów eksploatacyjnych i opłacalności wariantu alternatywnego wraz z wyliczeniem stopy zwrotu.

fotowoltaika-oplacalnosc

Z analizy wynika, że dla omawianego budynku – stopa zwrotu z inwestycji w panele fotowoltaiczne wyniesie ok. 9 lat i 4 miesiące. Oczywiście przy założeniu obecnych cen energii...które jak wiemy rosną i wszystko wskazuje na to, że transformacja energetyczna raczej ten trend tylko przyspieszy.

Poniżej jeszcze zestawienie kosztów projektowanych (pompa ciepła bez fotowoltaiki) z wariantem alternatywnym (pompa ciepła + fotowoltaika).

fotowoltaika-oplacalnosc

O czym jeszcze warto pamiętać?

 W przypadku domów całorocznych i zastosowaniu pomp ciepła wskazane jest, by budynek charakteryzował się tzw. wysoką pojemnością cieplną. Oznacza to, że zbudowany jest z masywnych materiałów, takich jak beton, czy silikaty. Są one w stanie zmagazynować dużo energii cieplnej – stanowiąc niejako akumulator energii.

Taki akumulator, gromadzi energię cieplną za dnia i jest w stanie oddawać ją w nocy. Przekłada się to na brak konieczności uruchamiania systemu grzewczego.

Również w okresie letnim opóźnia to nagrzewanie się budynku za dnia.

 Więcej na ten temat dowiesz się w artykule: Jak zaprojektować komfortowy dom, by klimatyzacja nie była potrzebna.

Duża pojemność cieplna budynku spowoduje, że wolniej będzie on reagował na zmiany temperatury zewnętrznej, co ograniczy liczbę uruchomień pompy ciepła.

Czemu to takie istotne?

Otóż żywotność pompy ciepła jest skorelowana z liczbą uruchomień jej najważniejszego elementu, czyli sprężarki. 
Zatem wpłyniemy w ten sposób na dłuższy czas bezawaryjnej pracy naszej instalacji grzewczej!

Podsumowując…

W połączeniu pompy ciepła i fotowoltaiki mamy do czynienia z kompleksowym systemem, który pozwala na obniżenie kosztów ogrzewania, zwiększenie niezależności energetycznej oraz dbałość o środowisko. Co więcej, w Polsce istnieje możliwość otrzymywania dofinansowań i ulg podatkowych na inwestycje w odnawialne źródła energii, co dodatkowo wpływa na opłacalność takiego rozwiązania. 

Warto jednak pamiętać, że taki system wymaga profesjonalnego wykonania oraz odpowiedniego doboru urządzeń. Dlatego przed inwestycją w połączenie pompy ciepła i fotowoltaiki warto skonsultować się z doświadczonymi specjalistami, którzy pomogą nam w doborze odpowiedniego rozwiązania dla naszego budynku.

Chcesz dowiedzieć się ile zaoszczędzisz montując pompę ciepła, fotowoltaikę, czy wykonując termomodernizację budynku?
Skontaktuj się z nami – przybliżymy Ci więcej szczegółów
i zaproponujemy rozwiązanie dopasowane do Twoich potrzeb.