projekt-domu-szczytno

Fundamenty – tradycyjne czy płyta?

Budowa własnego domu to duże przedsięwzięcie, dlatego każdy stara się korzystać ze sprawdzonych rozwiązań. Dotyczy to każdego etapu budowy – od konstrukcji po prace wykończeniowe, włącznie z wyborem sprawdzonej ekipy budowlanej. W kwestii fundamentów w Polsce od lat dominują fundamenty tradycyjne, czyli ławy fundamentowe. Czy istnieje dla nich bezpieczna alternatywa?

Płyta fundamentowa jako alternatywa ław fundamentowych?

Klasyczne ławy fundamentowe są rozwiązaniem stosowanym od lat sprawdzają się przy dobrych i nośnych gruntach i wykonywane są poniekąd „w ciemno”. Zdarza się jednak, że np. warunki gruntowe nie pozwalają na zastosowanie tradycyjnych fundamentów. W takiej sytuacji sprawdzić może się właśnie płyta fundamentowa. Płyty fundamentowe stosowane są na świecie od przeszło 40 lat i od początku chętnie stosowane były w niesprzyjającym klimacie i przy utrudnionych warunkach gruntowych. Dlaczego? Głównie z racji, tego, że znaczna powierzchnia płyty jest w stanie równomiernie przenieść ciężar budynku na całej powierzchni, wywierając mniejszy nacisk jednostkowy na grunt. Co więcej nie musimy się martwić o poziom wody gruntowej, gdyż płyta posadawiana jest znacznie płycej niż ława fundamentowa.

Czy to skomplikowane?

Stopień skomplikowania budowy płyty fundamentowej nie odbiega znacząco od fundamentów w oparciu o ławy fundamentowe. Po wytyczeniu budynku, pierwszy etap prac to zdjęcie wierzchniej warstwy gruntu, czyli humusu. Następnie należy wykonać podbudowę, składającą się z warstwy podkładowo-drenażowej złożonej z pospółki, piasku lub żwiru. W dalszym etapie wykonuje się izolację termiczną i przeciwwilgociową oraz dochodzi do wykonania płyty. W międzyczasie należy oczywiście wykonać wszelkie niezbędne prace instalacyjne – m.in. przyłącza wodne i kanalizacyjne. Instalacje kanalizacyjne z reguły prowadzone są pod warstwą izolacji termicznej.

Należy pamiętać by przejścia przewodów instalacyjnych przez płytę fundamentową były szczelne. Zaleca się również, by przebicia te były prowadzone w rurach osłonowych z elastycznym wypełnieniem – dzięki czemu ewentualne ruchy, czy osiadanie elementów konstrukcyjnych nie wywoła naprężeń na przewodach instalacyjnych.

Instalacje wodne i grzewcze mogą zostać poprowadzone w warstwie płyty, w przestrzeni zbrojenia. Pamiętaj o zaizolowaniu przewodów wodociągowych na całej długości. Nie chcemy, by ciepła woda użytkowa służyła za ogrzewanie podłogi J

Rury wody zimnej również, a może przede wszystkim też wymagają izolacji!

A co z ogrzewaniem podłogowym?

Obecnie coraz częściej również spotyka się wykorzystanie płyty fundamentowej jako płyty grzewczej. Wtedy nieosłonięte rurki ogrzewania podłogowego, umocowane do zbrojenia płyty fundamentowej zalewane są bezpośrednio betonem.

Rozwiązanie to stanowić będzie doskonały akumulator ciepła/chłodu przy domie całorocznym. Co ważne – duża pojemność cieplna takiej płyty zmniejszy wahania temperatury wewnątrz budynku zimą i latem. Takie rozwiązanie ograniczy liczbę uruchomień pompy ciepła, której żywotność określona jest liczbą godzin pracy i właśnie liczbą uruchomień sprężarki.

Pamiętaj jednak, że duża bezwładność (akumulacyjność) termiczna oznaczać będzie wydłużony czas reakcji takiej płyty grzewczej na zmianę nastawy temperatury wewnątrz pomieszczeń np. w porównaniu do grzejników tradycyjnych. Między innymi z tego powodu fundamentowa płyta grzewcza nie będzie dobrym pomysłem przy domach użytkowanych okresowo np. jeśli budujemy dom letniskowy.

Koszty?

Co do zasady płyta fundamentowa będzie rozwiązaniem droższym niż fundamenty tradycyjne. Biorąc jednak pod uwagę fakt, że pozwala ona zachować pełną ciągłość izolacji termicznej budynku (co przy ścianach fundamentowych jest wręcz niewykonalne), to może się okazać, że oszczędności eksploatacyjne zrekompensują wyższe nakłady inwestycyjne. Warto wyboru rozwiązania dokonać po rozmowie z doświadczonym Projektantem.