Jak zmniejszyć zużycie wody w domu?

Oszczędzanie wody to korzyść zarówno dla naszego portfela, jak i działanie proekologiczne. Zmniejszenie zużycia wody wcale nie musi wiązać się z obniżeniem komfortu życia codziennego. Poniżej przedstawiamy kilka aspektów i rozwiązań technicznych wpływających na ograniczenie zużycia wody.

1. Ciśnienie wody

Ciśnienie w sieci wodociągowej potrafi dochodzić do 6 barów.
Z kolei przeważnie wystarczające ciśnienie w dwukondygnacyjnym domu jednorodzinnym to ok. 2,5-3 bary. Dwukrotnie wyższe ciśnienie w instalacji wodociągowej wpłynie na zwiększenie zużycia wody o kilkadziesiąt procent.

Prawidłowa wartość ciśnienia w instalacji jest niezwykle istotna. Wahania ciśnienia mogą powodować uszkodzenie instalacji wewnętrznej oraz wywoływać uszkodzenia urządzeń np. zmiękczacza wody, czy niepotrzebnie narażać połączenia elastyczne na nieszczelności. Duże wzrosty ciśnienia mogą być przyczyną uszkodzeń rur wodnych, wpływając na nieszczelności, czy w skrajnym przypadku na zalania.

Skoki ciśnienia, nawet jeśli nie wywołają awarii, niekorzystnie wpływają na eksploatację instalacji wodociągowej. Za wysokie ciśnienie wody będzie przyczyną większego zużycia wody oraz hałasu dobiegającego z rur. Montaż reduktora ciśnienia wody pozwoli uniknąć takich problemów.

Reduktory ciśnienia wody są dostępne w dwóch opcjach:
z nastawą ciśnienia wyjścia ustawioną na jedną wartość, bez możliwości jej zmiany,
z możliwością regulacji nastawy ciśnienia

Gdzie instaluje się reduktor ciśnienia?

W nowym budownictwie reduktor montuje się centralnie za zestawem wodomierzowym i zmiękczaczem wody na głównym przewodzie zasilającym. Co ważne – reduktor z racji swojej dość delikatnej budowy powinien być montowany po końcowym przepłukaniu przyłącza wodociągowego. Zestaw wodomierzowy wyposaż w filtr siatkowy – będzie to dodatkowe zabezpieczenie zarówno dla wodomierza, jak i właśnie reduktora.
Instalację do podlewania ogrodu dobrze włączyć przed reduktorem ciśnienia – wymaga ona z reguły wyższego ciśnienia do skutecznego działania.

Reduktor ciśnienia montuje się też strefowo na podejściach do poszczególnych urządzeń – np. podgrzewacza c.w.u. jako zabezpieczenie przez nadmiernym wzrostem ciśnienia, które mogłoby otworzyć zawór bezpieczeństwa.

2)Instalacja cyrkulacji ciepłej wody użytkowej

Przy rozległym domu, czas oczekiwania na ciepłą wodę pod prysznicem może być wyjątkowo długi. Ta ilość wody, o ile nie przepadamy za zimnymi prysznicami, nie zostanie wykorzystana, trafiająca bezpośrednio do kanalizacji.
Zwykle, w starym budownictwie, na pojawienie się strumienia ciepłej wody musimy czekać od kilkunastu sekund do nawet 1 minuty. Oznacza to marnotrawienie od 5 do nawet 20 litrów podczas jednorazowego korzystania z ciepłej wody.

Inaczej sytuacja wyglądać będzie…

gdy dom wyposażymy w instalację cyrkulacji ciepłej wody użytkowej. System ten, oparty o niedużą pompkę wodną i dodatkową nitkę przewodu wodociągowego małej średnicy będzie cyrkulował ciepłą wodę w budynku, nie pozwalając na jej wychłodzenie w trakcie braku poboru. Dzięki temu, praktycznie natychmiast ciepła wody wyleci z baterii umywalkowej czy prysznicowej, zmniejszając zużycie wody.


Przepisy określają, że instalacja taka jest wymagana jeśli pojemność wodna przewodu wody ciepłej prowadzącego do punktu czerpalnego przekracza 3 litry. Co istotne przepis ten nie dotyczy budynków jednorodzinnych, zagrodowych i rekreacji indywidualnej.

Wygoda i oszczędności wody

Kolejnym argumentem przemawiającym za zamontowaniem instalacji ciepłej wody użytkowej, jest niezmierny komfort. Oczekiwanie na wypływ ciepłej wody z kranu, deszczownicy lub słuchawki prysznicowej, skraca się do absolutnego minimum. Dzięki temu nie musimy czekać, by wziąć kąpiel, zmyć naczynia, a także wykonać inne czynności porządkowe.

Oszczędność czasu nie jest jedyną korzyścią wynikającą z montażu instalacji ciepłej wody użytkowej. W oczekiwaniu na pojawienie się ciepłej wody przy tradycyjnych instalacjach, mamy do czynienia z dużym marnotrawieniem wody zimnej. Zwykle na moment pojawienia się strumienia ciepłej wody musimy poczekać od kilkunastu sekund do nawet 1 minuty. Oznacza to marnotrawienie od 7 do nawet 20 litrów podczas jednorazowego oczekiwania na ciepłą wodę. Sprawdź także, co warto wiedzieć na temat pompy ciepła.

Ważne, by instalację tę przewidzieć na etapie projektu domu. Poinformuj o tym architekta. Pozwoli to na lepszą koordynację prac i zawarcie niezbędnych urządzeń i armatury w dokumentacji. Dzięki temu unikniemy dokonywania zmian w projekcie branży sanitarnej w trakcie budowy domu.

3.Perlator. Co to jest i jak działa?

Perlator to rodzaj końcówki montowanej na zakończenie wylewki baterii, z sitkiem o małych oczkach. Jego zadaniem jest napowietrzanie wypływającej z wylewki wody. Dzięki czemu, nie tracąc na komforcie korzystania z kranu czy prysznica, znacząco ograniczamy ilość zużywanej wody.

Perlator nie zmniejsza ilości wody wypływającej z wylewki baterii, a jedynie ją napowietrza. Stwarza to wrażenie, że wody wypływa znacznie więcej niż w rzeczywistości.

Perlatory, zależnie od rodzaju i klasy, ograniczają zużycie wody od 10 do nawet 60%. Szczególnie sprawdzają się w bateriach umywalkowych i kuchennych. Poprzez zastosowanie perlatora w trakcie roku zaoszczędzimy nawet kilka m3 wody.

Perlator zmniejszając zużycie wody, jednocześnie przekłada się na niższe rachunki za energię do jej podgrzania oraz niższe rachunki za odprowadzanie ścieków. W budynku jednorodzinnym wpłynie to na mniejsze zużycie gazu – przy kotle gazowym, drewna/węgla – przy kotle na paliwo stałe, czy prądu – przy pompie ciepła. W budynku wielorodzinnych ze zbiorowym podgrzaniem wody mniejsze zużycie zaobserwujemy na wodomierzu wody i zimnej, i ciepłej.